Asiantuntijapalvelut

Born to solve


Tuotannon kehittäminen tehokkuus- tai turvallisuusmielessä on haastavaa ja aikaavievää. Resurssitehokkuuden aikakaudella voi tulla usein vastaan tilanne, jossa parannustarpeet tiedostetaan mutta niiden hoitaminen ei onnistu päivittäisten työtehtävien ohella, tai sopivaa osaamista ei löydy talon sisältä. Tässä Hefmec voi auttaa.


Asiantuntijamme

Meillä on talo täynnä tuotantotekniikan ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus vaativista suunnitteluprojekteista. Heillä on myös koneenrakennuksen, koneautomaation ja projektijohdon vankka osaaminen.

Asiantuntijamme ratkovat asiakkaan tuotannossa ja tuotekehityksessä olevia haasteita, tarkoituksena tuottaa asiakkaalle lisäarvoa. Asiakas saa käyttöönsä osaamista, joka oman väen joukosta saattaa puuttua. Ulkopuolisen silmin voi olla helpompi nähdä kehittämiskohteita.

Hefmec on tehnyt lujasti töitä löytääkseen alan parhaat tuotantotekniikan ja koneenrakennuksen osaajat.  Heillä on kyky kuunnella ja ymmärtää asiakkaan tarpeet, sekä palava halu palvella asiakasta hyvin.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä Juho Seppälään +358 50 525 7504

Osaamisemme

Erityisen vahvoja olemme seuraavilla alueilla

Kone- ja laitesuunnittelu

Työvälinesuunnittelu
Muovituote- ja muottisuunnittelu

Tekninen laskenta

Teräsrakennesuunnittelu

Koneautomaatiosuunnittelu

Tuotantokonseptit

Työntutkimus

Septima-palvelutuotteella saamme seitsemässä päivässä aikaan yrityksesi tuotannolle uuden elämän. Uuden tehokkaamman elämän, jossa kustannukset saadaan alas ja tehokkuutta lisättyä. Takuulla.