Erikoisnostoapuvälineet


Toimitamme erikoisnostoapuvälineet asiakkaiden eritystarpeisiin ja -kohteisiin. Nostoapuvälineet ovat aina CE-merkittyjä ja täyttävät siten konedirektiivin ja muut kohdemaan kansalliset viranomaismääräykset.


Toimitukseen sisältyy
 • Turvallisen ja tehokkaan nostotavan suunnittelu
 • Nostoapuvälineen rakenteen suunnittelu, rakenteen lujuuslaskenta ja stabiliteettianalyysi
 • Tarvittaessa myös nostoapuvälineen koekuormitus
 • CE-dokumentaatio, johon sisältyy muun muassa: 1) Riskianalyysi 2) Käyttö-, huolto- ja tarkastusohje kohdemaan kielellä
 • CE- merkitty nostoapuväline, käyttöönottotarkastus ja opastettu käyttöönotto

Teemme myös  vuositarkastukset olemassa oleville nostoapuvälineille. Tarkastuksessa selvitämme nostoapuvälineen CE-hyväksyntäkelpoisuuden eli täyttääkö se konedirektiivin vaatimukset. Mikäli vaatimukset täyttyvät, laadimme nostoapuvälineelle CE-hyväksynnän edellyttämän dokumentaation. Teemme erikoisnostoapuvälineet myös puhdastiloihin (HST / RST).

Hyödyt
 • Työturvallisuus

  Turvallinen ja lainmukainen nostotapahtuma.

 • Tehokkuus

  Säästö valmistelu- ja purkuajoissa.

 • Ergonomia

  Ergonominen työasento.

 • CE-merkityt nostoapuvälineet

  CE-dokumentit ja käyttöönottotarkastukset.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä Juho Seppälään +358 50 525 7504